Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מתן שירותי בחירת ואספקת מתנות לחגים ושוברי מתנות לעובדי רכבת ישראל

מתן שירותי בחירת ואספקת מתנות לחגים ושוברי מתנות לעובדי רכבת ישראל

סל מס' 1 מתנות לחגים - הזוכה: "היי ביז" בע"מ.

סל מס' 2 שוברי מתנות - הזוכה: "קשרים פלוס" בע"מ.