Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > עבודות להחלפת פח עליון בחזית קדמית ואחורית קרונות נוסעים מתוצרת חברת סימנס באתרי הספק (RFI)

עבודות להחלפת פח עליון בחזית קדמית ואחורית קרונות נוסעים מתוצרת חברת סימנס באתרי הספק (RFI)

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה