Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי שילוח בינלאומי בים ובאוויר ועמילות מכס ביבוא ויצוא

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי שילוח בינלאומי בים ובאוויר ועמילות מכס ביבוא ויצוא

מפגש מציעים

24/09/2019 בשעה 10:00

מפגש מציעים: 24.09.19 בשעה 10:00, בבניין הנהלת הרכבת ברחוב יוספטל 1, לוד

הבהרות

הבהרה כללית

תשומת ליבכם כי המועד להגשת הצעות במכרז זה נדחה ליום 27/11/2019 בין השעות 08:00 - 13:00

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה