Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מתן שירותי תחזוקה למתקני הדלק והשמנים של רכבת ישראל באזור הדרום

מתן שירותי תחזוקה למתקני הדלק והשמנים של רכבת ישראל באזור הדרום

מפגש מציעים

13/01/2020 בשעה 10:00

מפגש מציעים יתקיים ביום 13.01.2020 בשעה 10:00 ברח' יוספטל 1- בניין הנהלת הרכבת בלוד

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה