Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > בקשה לקבלת מידע RFI- כלי נייד כביש מסילה ייעודי לביצוע ריתוכים בפסים

בקשה לקבלת מידע RFI- כלי נייד כביש מסילה ייעודי לביצוע ריתוכים בפסים

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה