הרשאה לפינוי ורכישה של ציוד גרוט

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה