הפעלת מגרשי חניה בתחנות הרכבת

מפגש מציעים

13/08/2019 בשעה 09:08

מועד מפגש מציעים: 13.8.2019 בשעה 09:30

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה