הפעלת מגרשי חניה בתחנות הרכבת

הבהרות

הבהרה כללית

!!! המכרז בוטל !!!

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה