הפעלת תחנת מוניות בתחנת ראש העין צפון

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה