מגרש חניה במתחם תחנת חיפה מרכז – השמונה

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה