הקמת הפרדה מפלסית מס' 14 (דור-נחשולים)

מפגש מציעים

24/02/2019 בשעה 11:00

מפגש מציעים חובה ייערך ביום 24/02/2019 בשעה 11:00 בתחנת רכבת בת גלים, חיפה.

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה