הקמת הפרדה מפלסית מס' 202 – כפר חב"ד

מפגש מציעים

19/05/2019 בשעה 10:00

מפגש מציעים חובה יערך ביום א', 19/05/2019 בשעה 10:00 בחדר הישיבות הגדול בקומה 5 בבניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד

הבהרות

הבהרה כללית

הרכבת מפנה את תשומת לבם של המציעים לכך שמועד הגשת ההצעות במכרז נדחה למועדים כדלקמן:

הגשת ההצעות (הנספחים להזמנה, לרבות ההצעה הכספית) תהא לתיבת המכרזים האלקטרונית של רכבת ישראל במערכת רמדורנט עד ליום ה', 27/06/2019 בשעה 13:00. לאחר מועד זה לא תתאפשר הגשת הצעות לתיבת המכרזים האלקטרונית.

הגשת ערבות ההצעה תהא ביום ה', 27/06/2019 החל מהשעה 08:00 ועד השעה 13:00 לתיבת המכרזים מס' 7 הנמצאת בקומת הלובי של בניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד. 

מצ"ב הלינק לעיון במסמכי המכרז - https://ramdor.net/SuperRamdor.aspx?act=872245fb-d9ac-46bf-b3de-8301708cbea5

שם משתמש - [email protected]

סיסמא - Rr1234


שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה