הקמת הפרדה מפלסית מס' 202 – כפר חב"ד

מפגש מציעים

19/05/2019 בשעה 10:05

מפגש מציעים חובה יערך ביום א', 19/05/2019 בשעה 10:00 בחדר הישיבות הגדול בקומה 5 בבניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד

הבהרות

הבהרה כללית

תשומת לב המציעים, כי הגשת ההצעות תהא לתיבת המכרזים האלקטרונית של רכבת ישראל במערכת רמדורנט. הגשת ההצעות תהא עד ליום ה', 13/06/2019, בשעה 13:00. לאחר מועד זה לא תתאפשר הגשת הצעות לתיבת המכרזים האלקטרונית.

הגשת ערבות ההצעה תהא ביום ה', 13/06/2019 החל מהשעה 08:00 ועד השעה 13:00 לתיבת המכרזים מס' 7, הנמצאת בקומת הלובי של בניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד.

מצ"ב הלינק לעיון במסמכי המכרז - https://ramdor.net/SuperRamdor.aspx?act=872245fb-d9ac-46bf-b3de-8301708cbea5

שם משתמש - [email protected]

סיסמא - Rr1234


שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה