Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז מס' 21762 - תחזוקה, שיקום והקמת גדרות רכבת - אזור דרום

מכרז מס' 21762 - תחזוקה, שיקום והקמת גדרות רכבת - אזור דרום

מפגש מציעים

05/09/2019 בשעה 11:00

מפגש מציעים חובה: יום ה' 05/09/2019 בשעה 11:00 במשרדי רכבת ישראל קומה 3 - בנין ההנהלה הראשית, רחוב יוספטל 1, לוד - חטיבת ביטחון

הבהרות

הבהרה כללית

הגשת ההצעות:

תיבה מס' 7 בין השעות 8:30-13:00 ביום ה' 26/09/2019.

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה