Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > שיפור השירות לנוסע בתחנת הרכבת סבידור (ת"א מרכז)

שיפור השירות לנוסע בתחנת הרכבת סבידור (ת"א מרכז)

מפגש מציעים

04/02/2019 בשעה 11:00

מפגש וסיור מציעים חובה ייערכו ביום 04/02/2019 בשעה 11:00 בכניסה המערבית לתחנת רכבת תל אביב מרכז (לשעבר סבידור)

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה