Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מתן שירותי סקירת גשרים ומבנים הנדסיים אחרים

מתן שירותי סקירת גשרים ומבנים הנדסיים אחרים

הבהרות

הבהרה כללית

מועד הגשת ההצעות במכרז הינו ביום ה', 29/08/2019 החל מהשעה 08:00 ועד השעה 13:00 לתיבת המכרזים מס' 7 הנמצאת בקומת הלובי בבניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה