Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > תכנון, ייצור, אספקה אחריות ותחזוקה של מתקני/ערסלי פלדה

תכנון, ייצור, אספקה אחריות ותחזוקה של מתקני/ערסלי פלדה

מפגש מציעים

07/02/2019 בשעה 11:00

מפגש מציעים חובה: יום ה' 07/02/2019 בשעה 11:00 בכניסה לסדנה במתחם קישון, חיפה

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה