ביצוע מיגון אקוסטי דירתי, מכרז 21942

מפגש מציעים

26/05/2019 בשעה 11:05

מפגש מציעים חובה ייערך ביום א', 26/05/2019 בשעה 11:00 בחדר הישיבות בתחנת הרכבת חיפה בת גלים.

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה