ביצוע מיגון אקוסטי דירתי

מפגש מציעים

17/06/2019 בשעה 15:00

הרכבת תקיים מפגש מציעים חובה נוסף במכרז. מפגש המציעים יתקיים ביום ב', 17/06/2019 בשעה 15:00 בחדר הישיבות בתחנת הרכבת חיפה בת גלים. המשתתפים במפגש המציעים הקודם, שהתקיים בתאריך 26/05/2019, אינם מחויבים להשתתף במפגש המציעים הנוסף

הבהרות

הבהרה כללית

מובא לידיעת המציעים, כי מועד הגשת ההצעות במכרז נדחה ליום ה', 04/07/2019 החל מהשעה 08:00 ועד השעה 13:00. הגשת ההצעות תהא לתיבת המכרזים מס' 7 הנמצאת בקומת הלובי בבניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה