Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > ביצוע עבודות תשתית בקטע C של המסילה המזרחית (כביש 531-ראש העין צפון, ק"מ מסילה 88+850 – 86+163)

ביצוע עבודות תשתית בקטע C של המסילה המזרחית (כביש 531-ראש העין צפון, ק"מ מסילה 88+850 – 86+163)

מפגש מציעים

24/10/2019 בשעה 09:10

מפגש מציעים חובה יערך ביום ה', 24/10/2019 בשעה 09:30 באולם תחנת הרכבת "ראש העין צפון". לאחר מכן יתקיים סיור באתר הביצוע המיועד

הבהרות

הבהרה כללית

תשומת לב המציעים, כי הגשת ההצעות תהא לתיבת המכרזים האלקטרונית של רכבת ישראל במערכת רמדורנט. הגשת ההצעות תהא עד ליום א', 17/11/2019 בשעה 13:00. לאחר מועד זה לא תתאפשר הגשת הצעות לתיבת המכרזים האלקטרונית.

 

הגשת ערבות ההצעה תהא ביום א', 17/11/2019, החל מהשעה 08:00 ועד השעה 13:00 לתיבת המכרזים מס' 7 הנמצאת בקומות הלובי של בניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד.

 

אגף רכש והתקשרויות יהא סגור בראש השנה ובין התאריכים 08/10/2019 – 21/10/2019.

 

         מצ"ב הלינק לעיון במסמכי המכרז - https://ramdor.net/SuperRamdor.html?act=80b88163-997e-4110-9176-03242b5f37c4

 

          שם משתמש - [email protected]

 

          סיסמא - Rr1234

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה