Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > ביצוע עבודות תשתית בקטע C של המסילה המזרחית (כביש 531-ראש העין צפון, ק"מ מסילה 88+850 – 86+163)

ביצוע עבודות תשתית בקטע C של המסילה המזרחית (כביש 531-ראש העין צפון, ק"מ מסילה 88+850 – 86+163)

מפגש מציעים

24/10/2019 בשעה 09:30

מפגש מציעים חובה יערך ביום ה', 24/10/2019 בשעה 09:30 באולם תחנת הרכבת "ראש העין צפון". לאחר מכן יתקיים סיור באתר הביצוע המיועד

הבהרות

הבהרה כללית

תשומת לב המציעים, כי מועד הגשת ההצעות במכרז נדחה –

 

הגשת ההצעות (הנספחים להזמנה, לרבות ההצעה הכספית) תהא לתיבת המכרזים האלקטרונית של רכבת ישראל במערכת רמדורנט עד לתאריך 24/11/2019 בשעה 13:00.

 

הגשת ערבות ההצעה תהא בתאריך 24/11/2019 החל מהשעה 08:00 ועד השעה 13:00 לתיבת המכרזים מס' 7 הנמצאת בקומת הלובי של בניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד.

 

         מצ"ב הלינק לעיון במסמכי המכרז - https://ramdor.net/SuperRamdor.html?act=80b88163-997e-4110-9176-03242b5f37c4

 

          שם משתמש - [email protected]

 

          סיסמא - Rr1234

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה