Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > ביצוע עבודות לקידום זמינות תשתית למסילת רכבת כפולה בתוואי תעופה לוד בפרויקט המסילה המזרחית

ביצוע עבודות לקידום זמינות תשתית למסילת רכבת כפולה בתוואי תעופה לוד בפרויקט המסילה המזרחית

מפגש מציעים

03/11/2019 בשעה 10:00

מפגש מציעים חובה יתקיים ביום א', 03/11/2019, בשעה 10:00 בחדר הדיונים הגדול בקומה 4 בבניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד. לאחר מפגש המציעים יתקיים סיור חובה באתר הביצוע המיועד

הבהרות

הבהרה כללית


מובא לידיעת המציעים כי מועד הגשת ההצעות במכרז נדחה:

הגשת ההצעות (הנספחים להזמנה, לרבות ההצעה הכספית) תהא לתיבת המכרזים האלקטרונית של רכבת ישראל במערכת רמדורנט עד ליום 16/01/2020 בשעה 13:00.

הגשת ערבות ההצעה תהא ביום 16/01/2020 החל מהשעה 08:00 ועד השעה 13:00 לתיבת המכרזים מס' 7 הנמצאת בקומת הלובי של בניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד. 

מצ"ב לינק לעיון במסמכי המכרז - https://ramdor.net/SuperRamdor.html?act=75fc637c-e5b5-4546-b37e-5e1bf96dac95

שם משתמש - [email protected]

סיסמא - Rr1234

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה