Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > ביצוע עבודות תשתית וגישור בקטע C של המסילה המזרחית (קטע רינתיה – טירת יהודה, ק"מ מסילה 99+300 – 98+450)

ביצוע עבודות תשתית וגישור בקטע C של המסילה המזרחית (קטע רינתיה – טירת יהודה, ק"מ מסילה 99+300 – 98+450)

מפגש מציעים

24/10/2019 בשעה 11:10

מפגש מציעים חובה יערך ביום ה', 24/10/2019 בשעה 11:30 בכניסה למושב רינתיה. לאחר מכן יתקיים סיור באתר הביצוע המיועד.

הבהרות

הבהרה כללית

תשומת לב המציעים כי הגשת ההצעות תהא לתיבת המכרזים האלקטרונית של רכבת ישראל במערכת רמדורנט. הגשת ההצעות תהא עד ליום ב', 18/11/2019 בשעה 13:00. לאחר מכן לא תתאפשר הגשת הצעות לתיבת המכרזים האלקטרונית.

 

הגשת ערבות ההצעה תהא ביום ב', 18/11/2019 החל מהשעה 08:00 ועד השעה 13:00 לתיבת המכרזים מס' 7 הנמצאת בקומות הלובי של בניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד.

 

אגף רכש והתקשרויות יהא סגור בראש השנה ובין התאריכים 08/10/2019 – 21/10/2019.

 

מצ"ב הלינק לעיון במסמכי המכרז - https://ramdor.net/SuperRamdor.html?act=effa3413-594f-4184-8727-029ce763a6e2

 

          שם משתמש - [email protected]

 

          סיסמא - Rr1234

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה