Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > ביצוע עבודות תשתית וגישור בקטע C של המסילה המזרחית (קטע רינתיה – טירת יהודה, ק"מ מסילה 99+300 – 98+450)

ביצוע עבודות תשתית וגישור בקטע C של המסילה המזרחית (קטע רינתיה – טירת יהודה, ק"מ מסילה 99+300 – 98+450)

מפגש מציעים

24/10/2019 בשעה 11:30

מפגש מציעים חובה יערך ביום ה', 24/10/2019 בשעה 11:30 בכניסה למושב רינתיה. לאחר מכן יתקיים סיור באתר הביצוע המיועד.

הבהרות

הבהרה כללית

הגשת ההצעות (הנספחים להזמנה, לרבות ההצעה הכספית) תהא לתיבת המכרזים האלקטרונית של רכבת ישראל במערכת רמדורנט עד ליום 08/12/2019 בשעה 13:00.

 

הגשת ערבות ההצעה, תהא ביום 08/12/2019 החל מהשעה 08:00 ועד השעה 13:00 לתיבת המכרזים מס' 7 הנמצאת בקומת הלובי של בניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד

 

מצ"ב הלינק לעיון במסמכי המכרז - https://ramdor.net/SuperRamdor.html?act=effa3413-594f-4184-8727-029ce763a6e2

 

          שם משתמש - [email protected]

 

          סיסמא - Rr1234

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה