Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > ביצוע עבודות תשתית בקטע C של המסילה המזרחית (קטע בני עטרות-טירת יהודה, ק"מ מסילה 101+000 – 100+500 ובק"מ מסילה 102+000 – 101+450)

ביצוע עבודות תשתית בקטע C של המסילה המזרחית (קטע בני עטרות-טירת יהודה, ק"מ מסילה 101+000 – 100+500 ובק"מ מסילה 102+000 – 101+450)

מפגש מציעים

24/10/2019 בשעה 11:30

מפגש מציעים חובה יערך ביום ה', 24/10/2019 בשעה 11:30 בכניסה למושב רינתיה. לאחר מכן יתקיים סיור באתר הביצוע המיועד.

הבהרות

הבהרה כללית

תשומת לב המציעים, כי מועד הגשת ההצעות במכרז נדחה –

 

הגשת ההצעות (הנספחים להזמנה, לרבות ההצעה הכספית) תהא לתיבת המכרזים האלקטרונית של רכבת ישראל במערכת רמדורנט עד לתאריך 26/11/2019 בשעה 13:00.

 

הגשת ערבות ההצעה תהא בתאריך 26/11/2019 החל מהשעה 08:00 ועד השעה 13:00 לתיבת המכרזים מס' 7 הנמצאת בקומת הלובי של בניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד. 

 

מצ"ב הלינק לעיון במסמכי המכרז - https://ramdor.net/SuperRamdor.html?act=f7874d4d-c6c1-4ed8-86d1-d545c6b5e684

 

          שם משתמש - [email protected]

 

          סיסמא - Rr1234

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה