Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > לביצוע עבודות גישור ודיפון בקטע C של המסילה המזרחית (אזור מחלף קסם ואזור נחשונים, ק"מ מסילה 90+170 – 89+830 ובק"מ 96+440 – 96+370)

לביצוע עבודות גישור ודיפון בקטע C של המסילה המזרחית (אזור מחלף קסם ואזור נחשונים, ק"מ מסילה 90+170 – 89+830 ובק"מ 96+440 – 96+370)

מפגש מציעים

13/01/2020 בשעה 10:00

מפגש מציעים חובה ייערך בתאריך 13/01/2020 בשעה 10:00 מחוץ לתחנת רכבת "ראש העין צפון".

הבהרות

הבהרה כללית

מצ"ב הלינק לעיון במסמכי המכרז – https://ramdor.net/SuperRamdor.html?act=9d1fe3e7-ffe5-43b6-bc1a-0e0e9d021fbe

 

שם משתמש -  [email protected]

 

סיסמא - Rr1234

מובא לידיעת המציעים, כי מועד הגשת ההצעות במכרז נדחה כמפורט להלן:

 

הגשת ההצעות (הנספחים להזמנה, לרבות ההצעה הכספית) תהא לתיבת המכרזים האלקטרונית של רכבת ישראל במערכת רמדורנט עד ליום 24/02/2020 בשעה 13:00.

 

הגשת ערבות ההצעה תהא ביום 24/02/2020 החל מהשעה 08:00 ועד השעה 13:00 לתיבת המכרזים מס' 7 הנמצאת בקומת הלובי של בניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד.

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה