Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הסכם מסגרת שנתי,כלל רכבתי, להספקת פריטי כיבוד. מכרז מס' 31901

הסכם מסגרת שנתי,כלל רכבתי, להספקת פריטי כיבוד. מכרז מס' 31901

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה