Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > קול קורא למתן שירותי תיקון ואחזקה של רכבים חשמליים תפעוליים ברכבת ישראל

קול קורא למתן שירותי תיקון ואחזקה של רכבים חשמליים תפעוליים ברכבת ישראל

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה