Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > קול קורא למתן הרשאה להתקנת עמודי טעינה לרכבים חשמליים בתחנות הרכבת

קול קורא למתן הרשאה להתקנת עמודי טעינה לרכבים חשמליים בתחנות הרכבת

h​

מסמכים לעיון

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה