Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > קול קורא מס' 12027 הזמנה להשתתף במפגש מציעים מקדים לקראת פרסום מכרז עבור רכבת ישראל

קול קורא מס' 12027 הזמנה להשתתף במפגש מציעים מקדים לקראת פרסום מכרז עבור רכבת ישראל

מפגש מציעים

09/07/2020 בשעה 10:00

מפגש בנושא יתקיים ביום חמישי, ה- 09/07/2020 חל מהשעה 10:00 ועד השעה 11:30 באופן מקוון ובאמצעות זימון שיישלח לחברות שנרשמו מראש.

הבהרות

הבהרה כללית

הזמנה להשתתף במפגש מציעים מקדים לקראת פרסום מכרז לרכישה, הטמעה ותחזוקה של מערכת iPIS

(Integrated Passenger Information System)

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה