Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > שירותי תיקון ו/או שיקום של מצננים (רדיאטורים) של הנייד הרכבתי

שירותי תיקון ו/או שיקום של מצננים (רדיאטורים) של הנייד הרכבתי

מפגש מציעים

03/11/2020 בשעה 10:11

מפגש מציעים נדחה ליום 3.11.2020 בשעה 10:15

הבהרות

הבהרה כללית

אין לצרף למסמכי ההצעה את החוזה ונספחי הבטחון והבטיחות, מסמכים כאמור יושלמו ויחתמו עם המציע הזוכה.

 תיבת מכרזים מס' 6

קבצי Excel יש לפתוח באמצעות דפדפן Chrome

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה