הזמנה לקבלת הצעות מס 11741 - שרותי עיצוב BTL

הבהרות

הבהרה כללית

תיבת מכרזים מס' 6

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 13/10/2020 עד לשעה 13:00

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה