שחזור קרונות היסטוריים במוזיאון הרכבת

מפגש מציעים

07/07/2020 בשעה 10:00

מפגש מציעים וסיור חובה יתקיים ביום 7.7.2020 , בשעה 10:00 , במתחם מוזיאון הרכבת בחיפה. ברחוב חירם פינת המלאכה, חיפה.

הבהרות

הבהרה כללית

תמונות למכרז שחזור קרונות במוזיאון הרכבת 

קבצי Excel יש לפתוח באמצעות דפדפן גוגל כרום.

תאריך אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 06/08/2020

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה