אספקת סולר לתחבורה עבור רכבת ישראל

מפגש מציעים

12/03/2020 בשעה 11:00

מועד מפגש מציעים רשות- 12.03.2020 בבניין הנהלת הרכבת בלוד בשעה 11:00.

מסמכים לעיון

הבהרות

הבהרה כללית

קבצי Excel יש לפתוח באמצעות דפדפן Chrome

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה