Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מתן שירותים בתחומי מחשוב, מערכות מידע ושירותים נלווים

מתן שירותים בתחומי מחשוב, מערכות מידע ושירותים נלווים

הבהרות

הבהרה כללית

תיבת מכרזים מס' 6

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה