Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > שירותי אחזקה, תיקון ו/או שיפוץ ו/או טיפול מזדמן של מלגזות ברכבת ישראל

שירותי אחזקה, תיקון ו/או שיפוץ ו/או טיפול מזדמן של מלגזות ברכבת ישראל

הבהרות

הבהרה כללית

קובץ אקסל יש לפתוח באמצעות Chrome

תיבת מכרזים מס' 6

מועד העברת שאלות נדחה ליום 24/05/2020

מועד הגשת הצעות נדחה ליום 11/06/2020

מועד הגשת הצעות נדחה ליום 25/06/2020

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה