Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הקמה ואספקה, התקנה, אחריות ותחזוקה של מערכת למיכון תהליכים

הקמה ואספקה, התקנה, אחריות ותחזוקה של מערכת למיכון תהליכים

הבהרות

הבהרה כללית

קבצי Excel יש לפתוח באמצעות דפדפן Chrome 

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה