Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה לקבלת הצעות לתכנון, אספקה, הקמה, התקנה, תפעול, ניטור ותחזוקה של שירותי הפצת אות מציין מיקום נקודת הגישה במעברי שער בתחנות רכבת ישראל

הזמנה לקבלת הצעות לתכנון, אספקה, הקמה, התקנה, תפעול, ניטור ותחזוקה של שירותי הפצת אות מציין מיקום נקודת הגישה במעברי שער בתחנות רכבת ישראל

הבהרות

הבהרה כללית

קבצי Excel יש לפתוח באמצעות דפדפן Chrome

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה