Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז מספר 12015 - למתן שירותי שיפוץ מנועי חשמל, אלטרנאטורים וסלילים לרכבת ישראל

מכרז מספר 12015 - למתן שירותי שיפוץ מנועי חשמל, אלטרנאטורים וסלילים לרכבת ישראל

מפגש מציעים

06/12/2020 בשעה 10:00

- מועד למפגש מציעים: 06.12.20, בשעה 10:00, יתקיים במוסך דיזלים, בית המכלולים, ברחוב המלאכה 1 , פינת תרשיש בחיפה. (במקום ברחוב המלאכה 26)

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה