Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ליסינג תפעולי לרכבת ישראל

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ליסינג תפעולי לרכבת ישראל

מסמכים לעיון

הבהרות

הבהרה כללית

קבצי  Excel יש לפתוח באמצעות דפדפן Chrome

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה