Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > אספקה, התקנה, הטמעה, אינטגרציה ותחזוקה של מערכת מידע אחידה לנוסע ( iPIS )

אספקה, התקנה, הטמעה, אינטגרציה ותחזוקה של מערכת מידע אחידה לנוסע ( iPIS )

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה