Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה לקבלת הצעות לייצור ואספקת זוויתנים מיוחדים לצורך חיבור פסים מלווים בגשרי רכבת ישראל

הזמנה לקבלת הצעות לייצור ואספקת זוויתנים מיוחדים לצורך חיבור פסים מלווים בגשרי רכבת ישראל

מסמכים לעיון

הבהרות

הבהרה כללית

קבצי Excel יש לפתוח באמצעות דפדפן Chrome

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה