מתן שירותי ניקיון במוסך חשמלי במתחם לוד

מפגש מציעים

17/11/2020 בשעה 11:00

- מועד למפגש מציעים: 17.11.20 בשעה 11:00 במוסך חשמלי במתחם לוד, לוד

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה