שיפוץ ממסרות קטרי יורו

מפגש מציעים

01/02/2021 בשעה 10:02

מפגש מציעים יתקיים ביום 21/01/2021 בשעה 10:00 במתחם קישון- חיפה

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה