תחנת מוניות בתחנת פתח תקווה קרית אריה

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה