תחנת מוניות בתחנת נתיבות

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה