תחנת מוניות בתחנת חיפה חוף הכרמל

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה