מכרז מספר 200405 - חנות סלולר בתחנת לוד החדשה

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה