מכרז מס' 200702 - תחנת מוניות בתחנת בית יהושע

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה