Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז פומבי מס' 21911 למתן שירותי שמאות מקרקעין

מכרז פומבי מס' 21911 למתן שירותי שמאות מקרקעין

הבהרות

הבהרה כללית

ההצעות תוגשנה עד יום ד' ה- 11.11.2020  בשעה 13:00, לתיבת המכרזים מס' 7, הנמצאת בקרית הנהלת הרכבת רחוב יוספטל 1, לוד

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה