Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מתן שירותי ניהול תכנון, ניהול ביצוע, וניהול אחזקה של דרכים והסדרי תנועה במפגשי מסילה- דרך ובדרכים שבאחריות רכבת ישראל

מתן שירותי ניהול תכנון, ניהול ביצוע, וניהול אחזקה של דרכים והסדרי תנועה במפגשי מסילה- דרך ובדרכים שבאחריות רכבת ישראל

מפגש מציעים

07/09/2020 בשעה 11:00

מפגש מציעים חובה ייערך ביום ב' 07/09/2020 בשעה 11:00 באופן מקוון ובאמצעות זימון Teams שיישלח לחברות שנרשמו מראש. מייל אליו יישלח זימון למערכת Teams, החיבור למפגש המקוון יהיה זמין מהשעה 10:30 (המפגש יתחיל בשעה 11:00).

הבהרות

הבהרה כללית

הגשת ההצעות תהא ביום  15/10/2020 החל מהשעה 8:30 ועד השעה 13:00, לתיבת המכרזים מס' 7, הנמצאת במשרדי הנהלת הרכבת ברחוב יוספטל 1, לוד.

מפגש מציעים חובה ייערך ביום ב' 07/09/2020 בשעה 11:00 באופן מקוון ובאמצעות זימון Teams שיישלח לחברות שנרשמו מראש.

רישום מקדים נדרש להעביר עד יום ראשון ה 06/09/2020 בשעה 09:00 לדוא"ל: [email protected] (כותרת דוא"ל "מכרז  פומבי מס' 2201 למתן שירותי ניהול תכנון, ניהול ביצוע, וניהול אחזקה של דרכים והסדרי תנועה במפגשי מסילה- דרך ובדרכים שבאחריות רכבת ישראל").

לטובת הרישום נדרש לשלוח: 1) שם החברה. 2) שם איש קשר. 3) סלולר. 4) מייל אליו יישלח זימון למערכת Teams, החיבור למפגש המקוון יהיה זמין מהשעה 10:30 (המפגש יתחיל בשעה 11:00).

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה