Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > ביצוע עבודות הנדסה אזרחית לאורך מסילה ועבודות בינוי בתחנת "ראש העין צפון" בקטע C של המסילה המזרחית

ביצוע עבודות הנדסה אזרחית לאורך מסילה ועבודות בינוי בתחנת "ראש העין צפון" בקטע C של המסילה המזרחית

מפגש מציעים

10/01/2021 בשעה 14:00

מפגש המציעים יתקיים ביום א' בתאריך 10/01/2021 בשעה 14:00 באמצעות זימון Teams שיישלח במייל למציעים שיירשמו מראש בלבד

הבהרות

הבהרה כללית

https://ramdor.net/SuperRamdor.html?act=9bb2ffbd-e8c6-43a0-881b-b3e517844aca

שם משתמש: [email protected]

סיסמא: Rr1234

    1. מפגש המציעים יתקיים ביום א' בתאריך 10/01/2021 בשעה 14:00 באמצעות זימון Teams שיישלח במייל למציעים שיירשמו מראש בלבד.
    2. רישום מקדים נדרש להעביר עד ליום א', 10/01/2021 בשעה 09:00 לדוא"ל: [email protected]  (כותרת דוא"ל: "מכרז מס' 22010 – ביצוע עבודות הנדסה אזרחית לאורך מסילה ועבודות בינוי בתחנת "ראש העין צפון" בקטע C של המסילה המזרחית").
    3. לטובת הרישום נדרש לשלוח: 1) שם החברה 2) שם איש קשר 3) טל' סלולרי. 4) מייל אליו יישלח זימון למערכת Teams. מובהר, כי החיבור למפגש המקוון יהיה זמין מהשעה 13:30 (המפגש יתחיל בדיוק בשעה 14:00).

מודגש, כי השתתפות במפגש המציעים הינה חובה. שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה