Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מתן עבודות אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני חשמל ותאורה במפגשי מסילת ברזל במתחמים ובדרכים שבאחריות רכבת ישראל

מתן עבודות אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני חשמל ותאורה במפגשי מסילת ברזל במתחמים ובדרכים שבאחריות רכבת ישראל

מפגש מציעים

29/12/2020 בשעה 14:00

מפגש מציעים יתקיים ביום 29.12.2020 בשעה 14:00 בבית הנהלת הרכבת בלוד

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה