Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מתן עבודות אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני חשמל ותאורה במפגשי מסילת ברזל במתחמים ובדרכים שבאחריות רכבת ישראל

מתן עבודות אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני חשמל ותאורה במפגשי מסילת ברזל במתחמים ובדרכים שבאחריות רכבת ישראל