Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מתן שירותי ביצוע סקרים, בדיקות, תכנון שיקום ותכנון של גשרים ומבנים הנדסיים שונים

מתן שירותי ביצוע סקרים, בדיקות, תכנון שיקום ותכנון של גשרים ומבנים הנדסיים שונים

הבהרות

הבהרה כללית

מועד אחרון להגשת הצעות- יום 22/10/2020 מהשעה 8:30 – 13:00 (לתיבת מכרזים מס' 7)

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה