Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז פומבי למתן שירותי יעוץ לבקרה רב-תחומית משולבת לפרויקטי פיתוח תשתיות של רכבת ישראל

מכרז פומבי למתן שירותי יעוץ לבקרה רב-תחומית משולבת לפרויקטי פיתוח תשתיות של רכבת ישראל

מסמכים לעיון

הבהרות

הבהרה כללית

קבצי Excel יש לפתוח באמצעות דפדפן Chrome

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה